top of page
בר-שירה חסיה
בר-שירה חסיה

בר-שירה חסיה

מספר רישיון 770

חסיה בר-שירה נולדה בסרטוב שברוסיה בשנת 1911, בת ליעקב ושרה מירנבורג. בשנת 1924 עלתה ארצה עם משפחתה, למדה בגימנסיה הרצליה בתל אביב והמשיכה ללימודי מנהל עסקים בגרנובל שבצרפת. במסגרת לימודיה השתתפה בקורסים אחדים במשפט אזרחי, ואלה פתחו לה צוהר לעולם המשפט, אשר שבה את לבה.

היא עזבה את לימודי מנהל העסקים ועברה לפריז כדי ללמוד משפטים באוניברסיטת סורבון. לאחר שובה ארצה, בשנת 1938, ניגשה בר-שירה לבחינת עורכי הדין הזרים, ובשנים 1940-1938 התמחתה במשרד עו"ד זמורה, רוזן, קרונגולד ובר-שירה בתל אביב. בתום ההתמחות נישאה למאמנה, עו"ד ישראל בר-שירה, ולבני הזוג נולדה בת אחת ושמה עדה.

בר-שירה עבדה במשרד בצד בעלה ועסקה במשפט אזרחי ובעיקר בנדל"ן, בירושות, בצוואות ובניהול עיזבונות, והייתה נציגת ציבור בבית הדין לעבודה בתביעות נגד המוסד לביטוח לאומי. מלבד העבודה המשפטית השוטפת פעלה גם בארגוני צרכנים ובאיגוד נשים אקדמאיות.
בר-שירה נפטרה בשנת 1983 והיא בת 72.

מקורות

ריאיון עם ד"ר עדה בר-שירה, בתה של בר-שירה, מ-2006 גבריאל שטרסמן, עוטי הגלימה, תל אביב: מעריב, 1984

פסקי דין

כתביו/ה

מחקר אודותיו/ה

אזכורים

מסמכים נוספים

bottom of page