top of page
וולף ארנסט
וולף ארנסט

וולף ארנסט

ארכיון המדינה – מנדט

מספר רישיון 824

ארכיון המדינה מ - 49 / 675

יליד גורליץ, גרמניה, שנת 1897. נישא לרוזה (לבית פלכטה). עלה לא"י בשנת 1938. [1]. הוסמך כעו"ד בשנת 1941 [3].

נפטר בשנת 1957 [2].

מקורות


[1] א"מ מ - 49 / 6759

[2] "עו"ד ד"ר א. וולף ז"ל", הארץ (25.8.1957)

[3] "24 עו"ד חדשים", הבקר (30.1.1941)


פסקי דין

כתביו/ה

מחקר אודותיו/ה

אזכורים

מסמכים נוספים

bottom of page