top of page
זומרפלד ורנר
זומרפלד ורנר

זומרפלד ורנר

מספר רישיון 543

נולד בשנת 1904 בברלין. [1]. ד"ר למשפטים, מאוניברסיטת פרייבורג. [7]. עבד במשרדו של עו"ד אדולף המבורגר (בברלין, משנת 1927-1930). משך 3 שנים, עד שעבר שם את הבחינות. [2, 3]. עלה לארץ בשנת 1936, בעקבות רדיפות הנאצים בגרמניה. [3]. בנעוריו לא היה קרוב לציונות, אך עם עלייתו ארצה הפך את ארץ-ישראל למרכז חייו. למד במהירות את השפה העברית. [3, 11]. משרדו היה מהגדולים מבין משרדיהם של עורכי הדין יוצאי גרמניה. [10].
בין העניינים בהם עסק ואשר זכו לסיקור תקשורתי: ייצג נאשם בהחזקת אקדח [13]. ייצג אישה בתביעת גירושין. באותו מקרה נדחתה תביעת האישה נגד הבעל, אותו האשימה באלימות ובבגידה. ביהמ"ש המחוזי קבע כי היא האשמה בפירוד. [14]. ייצג במשפט בו נדחתה טענה לפיה איחור של יומיים בתשלום דמי שכירות מהווה עילה לפינוי. [16]. ייצג אישה יהודייה אשר נאסרה מתוקף תקנות שעת חירום, כאילו הייתה "אויב זר". [17]. טען נגד החרמת דירות על ידי הממשל הבריטי. [18]. וכן בתביעה עקרונית בדבר תשלום שכר טרחת עו"ד. [19].
שימש יו"ר ועד אגודת עורכי הדין בתל אביב וחבר נשיאות הועד המרכזי של הסתדרות עורכי הדין. [3, 10]. כחבר הועד המרכזי של הסתדרות עורכי הדין שימש גם כחבר המועצה המשפטית הראשונה לאחר קום המדינה. [4]. שימש גם בועדה לבחירת שופטים לבית המשפט המחוזי. [12]. מונה גם לשופט בית המשפט העירוני בתל אביב. [5].
אהבתו הגדולה היתה מוזיקה ופסנתר. [3] היה פסנתרן מחונן. שילב בין מלאכת הפרקליטות לתרבות ולמוסיקה. נודע כמי שייסד את פסטיבל המוסיקה בעין-גב. [8, 11, 15].

בחול המועד פסח, שנת 1949, שט בסירה לפסטיבל המוסיקה בעין-גב. סירתו התהפכה והוא טבע ונפטר. [6].

מקורות

[1]  Simone Lad¬wig-Win¬ters, Lawyers With¬out Rights: The Fate of Jew¬ish Lawyers in Berlin after 1933 (2018) 400

[2] א"מ מ - 5100/7. זומרפלד. 

[3] יהושע רוטנשטרייך, "וורנר זומרפלד ז"ל", הארץ (26.5.1949)

[4] "הוקמה המועצה המשפטית", הארץ (15.9.1948).

[5] "בית משפט עירוני לתל אביב", הארץ (30.7.1948).

[6] "גופת ד"ר זומרפלד נפלטה מהכנרת לחוף הסורי", מעריב (25.12.49).

[7] א"מ ב - 28151/22. 

[8] יוחנן רון, "זלצבורג של המזרח התיכון ("הקיבוץ המאוחד" 2008). 

[9] ארנון בן-יאיר, "עורכי הדין המכובדים נהפכו לסתם יהודים", הארץ (16.04.2007).

[10] "ורנר רוזנפלד ז"ל", הפרקליט ד'-ה' (1949) 33.

[11] "אזכרה לחברנו ד"ר ו. זומרפלד ז"ל", הפרקליט.

[12] "בוחנים מועמדים למשרת שופטים מחוזיים", הארץ (16.12.1948). 

[13] "תושב תל-אביב נאשם בהחזקת אקדח", הארץ (11.7.1946). 

[14] "משפט גטין מסובך", הבקר (22.3.1944).

[15] "בקור בעין-גב", דבר (9.5.1947).

[16] "כשמשלמים שכר דירה מראש", הארץ (18.8.1942).  

[17] "דינה של יהודיה שנעצרה כ"אויב זר"", דבר (7.5.1940). 

[18] "יש סמכות למושל להחרים דירות לצרכי פקידי הממשלה", הארץ (29.10.1943). 

[19] "משפט על שכר טרחתו של עו"ד", הארץ (24.2.1947). 


פסקי דין

כתביו/ה

מחקר אודותיו/ה

אזכורים

מסמכים נוספים

bottom of page