top of page
כורי (חורי) לביב ג'מיל
כורי (חורי) לביב ג'מיל

כורי (חורי) לביב ג'מיל

מספר רישיון 965

עורך דין ג'מיל לביב ח'ורי נולד בכפר יאסיף ב-1907.
בשנת 1943 הוסמך כעורך דין, ומספר רישיונו 965. [1]
עד שנת 1947 עסק בעריכת דין במשרדו בעכו. בנובמבר 1947 מונה לרשם בית משפט השלום בחיפה במינוי זמני. [2]
ח'ורי לא החזיק במשרה זו זמן רב, כפי הנראה בעקבות אירועי המלחמה. לאחר המלחמה חידש את רישיון עריכת הדין שלו. [3]
במהלך שנות החמישים הופיע בבתי המשפט, וכן היה מעורב בפעילות ציבורית ופוליטית.
ב-1952 נבחר למועצת עיריית עכו מטעם ברית פועלי ארץ ישראל, המסגרת שייסדה ההסתדרות עוד ב-1927 כדי לפעול בקרב פלסטינים מבלי לשתף אותם בחברות מלאה במנגנוניה [4]. כן השתתף במשלחת נציגי הציבור הפלסטינים לכנסת בדרישה לבטל סעיפים מפלים בחוק האזרחות שנחקק בשנת 1952 [5] והיה פעיל במאבק הציבורי שניהלה האגודה להגנת זכויות המיעוט הערבי בישראל לביטול חוק רכישת מקרקעין, שאפשר למדינה להפקיע קרקעות מבעליהן תמורת פיצוי זעום. [6]

בשנת 1958 היה מעורב בהקמת החזית העממית הערבית שקראה להחזרת הפליטים, ביטול הממשל הצבאי, ומאבק בהפקעת הקרקעות. הוא נשא דברים בכנס ייסוד של החזית בעכו ומונה למזכירהּ. [7]

בנובמבר 1958 נעצרו שניים מבניו והואשמו בריגול לטובת קע"מ (קהילה ערבית מאוחדת, איחוד פוליטי קצר ימים של מצרים וסוריה) [8]. השניים, נביל ג'מיל ח'ורי ואוסאמה ג'מיל ח'ורי הורשעו ונדונו למאסר [9]. עיתוני מק"י והעולם הזה, שהיה עצמאי מחסות מפלגתית, פרסמו טענות כי בניו של ח'ורי נעצרו כדי להפעיל לחץ על אביהם ולגרום לו לפרוש מפעילותו בחזית העממית. [10]

ב-1963 נעצר ג'מיל לביב ח'ורי עצמו בחשד לעבירות ביטחוניות, אך שוחרר לאחר זמן קצר [11]. אירועים אלו פגעו ביכולתו לשמש עורך דין פעיל, ומשרד עורכי הדין שלו כמעט חדל מלפעול. [12]

ב-1974 נבחר לכהונה קצרה כראש מועצת כפר יאסיף [13]. הקואליציה שתמכה בו התפרקה כעבור חודשים ספורים, והוא איבד את משרתו. [14]

ג'מיל לביב ח'ורי הלך לבית עולמו בשנת 1986.

מקורות

*ביוגרפיה זו נכתבה על ידי ד"ר גל אמיר וד"ר נעמה בן זאב, כחלק מפרויקט מחקר עורכי הדין הפלסטינים בשנים הראשונות של המדינה שמומן על ידי הקרן הישראלית למדע, מחקר מס' 1831/18. כל הזכויות שמורות לד"ר אמיר וד"ר בן זאב.

 Palestine Gazette, 1280 Aug. 5, 1963, p. 665. [1]

[2] "מינויים" עתון רשמי )27.11.1947( עמ' 1039. "שופט שלום חדש" דבר (26.11.1947).

[3] עתון רשמי 50 (11.2.1949) עמ' 409.

[4] דבורה ברנשטיין "'ברית פועלי ארץ-ישראל': ארגונם של פועלים ערבים ומדיניות 'העבודה העברית'" מגמות 37 229, 229 (1996); שרה אוסצקי-לזר "מהסתדרות עברית להסתדרות ישראלית: השתלבותם של ערבים בארגון: 1966-1948" עיונים בתקומת ישראל 10 381 (2000).

[5] גבריאל שטרן, "משלחת נציגי הציבור הערבי תובעת ביטול ההפלייה בחוק האזרחות" על המשמר (17.7.1952) עמ' 1.

[6] "וועידה יהודית-ערבית נגד הפקעת קרקעות", על המשמר (26.4.1953) עמ' 4.

[7] "גרורי מק"י הקימו 'חזית ערבית לאומית'" דבר (7.7.1958).

[8] י. בר-שלמה, "קופסת גפרורים מסוריה הביאה לגילוי רשת הריגול הערבית הגדולה ביותר", חרות (14.11.1958) עמ' 1; "3500 נוצרים יעברו לירדן בחגים", דבר (22.12.1958).

[9] "4 שנים ו-18 חודש מאסר לנאשמים בריגול", חרות (21.4.1959) עמ' 4.

[10] "שיטות לחץ נפשעות של הממשל הצבאי על אנשי החזית הערבית" קול העם (14.9.1958) עמ' 8; "اعتقلوا ولديه رهينة حتى يحطمه", الاتحاد (12.9.1958) עמ' 1; "בני חורי" העולם הזה (28.4.1959).

[11] "עו"ד חורי נעצר ושוחרר" מעריב (7.6.1963) עמ' 1.

[12] "הצחוק המרשיע" העולם הזה (12.2.1969) עמ' 21.

[13] יואל דר, "קואליציה חדשה בכפר יסיף", דבר (17.4.1974) עמ' 4.

[14] "העבודה פועלת להוצאת רק"ח ממועצות ערביות", דבר (10.12.1974) עמ' 6; "הודעה בדבר בחירת ראש המועצה המקומית כפר-יאסיף וסגניו", י"פ 2134, 17.8.1975, עמ' 2174.

פסקי דין

כתביו/ה

מחקר אודותיו/ה

אזכורים

מסמכים נוספים

bottom of page