top of page
פרגר ריכרד
פרגר ריכרד

פרגר ריכרד

מספר רשיון 610

מ - 24 / 6160

נולד בשנת 1901 בברסלאו. בן לאדולף (אברהם). נישא למרגה (לבית אליאס). [1] למד בברסלאו, גרמניה. [2] הוסמך כעו"ד בגרמניה (1925) [3]. עלה לארץ ישראל בשנת 1937. [1]. התמחה בין השנים 1937-1938. [3]. עבר את בחינת עוה"ד הזרים בשנת 1937. [3].

ייצג במגוון תיקים משפטיים. בכלל זה בענין זכויות יוצרים בהפצת התקליט "ארצנו הקטנטונת". [6] במיוחד הופיע במספר תיקי אישות ידועים שבמרכזם בקשה להוצאת ילדים מהארץ. בין השאר, ייצג את פרנץ שטיינר אשר ביקש להעביר את ילדותיו אליו, לאוסטריה. בדיון זה עלתה שאלת טובת הילדות וחינוכן. [4] [5]. וכן בפרשת קונרד מן. [8].

מקורות

[1] מ - 24 / 6160

[2] א"מ מ- 5100/7.

[3] א"מ מ-5208/1.

[4] "סכנה לשוויון הרוח", העולם הזה גליון 895 (9.12.1954).

[5] ע"א 209-54 פרץ שטיינר נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל , פ"ד ט 241

[6] "סכסוך על "ארצנו הקטנטונת"", המשקיף (24.10.46).

[7] "שאלת שתי הילדות שאביהן מבקש להעבירן לאוסטריה – בביה"ד העליון", חרות (3.12.1954).

[8] "נאסר על קונרד מן להוציא את בנו מהארץ", הצפה (16.8.1959).


תיקים ארכיוניים נוספים:

אצ"מ A158\21

פסקי דין

תיקים בהם ייצג: [הערה למשתמשים: ייתכן ובחלק מהתיקים הופיע ר(וברט) פרגר ולא ר(יכרד) פרגר].
ע"א 98-47 ארנסט הלוֹ נ' אלפרידה יוהנא הלוֹ (הידועה כאלפרידה יוהנה לאנגה), ואחרים , ב 16
ע"א 42-49 היינריך משקה נ' רות משקה , ג 88
ע"א 196-51 עלמה מילפלדר נ' פריץ מילפרדר , ו 478
ת"א (תל אביב-יפו) 2570-56 משה רוטר נ' בנק יעקב יפת ושות׳ בע׳י׳מ , יג 157
ע"א 338-56 יעקב יפת ושות' בע"מ נ' משה רוטר , יא 613
ע"א (תל אביב-יפו) 255-60 אהובה מזרחי (סרבגיל) נ' שמעון קירשנבאום , כז 38
ע"א 523-61 היועץ המשפטי לממשלה ו-המוסד לביטוח לאומי נ' אברהם מיכאל , טז 1061
ע"א 194-63 זינה נתנסון נ' עירית חולון , יז 2169
ב"ש 57-65 פלונית נ' אלמוני , יט 404
ע"א 311-65 י. יפת נאמנים בע"מ נ' ראש העיריה, חברי המועצה ובני העיר תל-אביב-יפו , יט 390
ע"א 257-73 בית יהלום בע"מ נ' טתה בע"מ , פ"ד כז(2) 827

כתביו/ה

Richard Prager, “Enemy Nationals in Palestine”, Palestine Post (2.10.1939) 6(תגובה למאמרו של הרמן כהן).

מחקר אודותיו/ה

אזכורים

מסמכים נוספים

bottom of page