top of page

שלום

ביהמ"ש (ערכאה):

ת.פ.

שנה:

21

79 20

:מספר ההליך

סוג ההליך:

טבריה

מקום שיפוט:

צד א':

סלימאן בן קדורה שעבאן (חטין)

אחמד דאלי,מחמד מוסא ואשתו שריפה ואשתו השניה פלחה

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

ב1.1.1921 גזר הנאשם את עץ הזיתים של המתלונן ויחד עם הנאשמים קיללו וביזו את המתלונן

תוצאת ההליך:

המתלונן חזר מתלונתו וחויב בתשלום 40 גרושים הוצ' משפט

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

פנק 1789

מקור ארכיוני:

bottom of page