top of page

שלום

ביהמ"ש (ערכאה):

ת.פ.

שנה:

20

39 283

:מספר ההליך

סוג ההליך:

טבריה

מקום שיפוט:

צד א':

אחמד אלמואלי מכפר שקיב

עלי בן בלאל כפר שקיב

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

קללה אחרי איומים וגניבה , 9.6.1920 (כפר שקיב)

תוצאת ההליך:

הרשעת הנאשם בתשלום לירה קנס והוצ' משפט

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

פנק 1723

מקור ארכיוני:

bottom of page