top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

22

1786

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל אביב - יפו

מקום שיפוט:

צד א':

יעיש חיים גמל

חיים והב

צד ב':

רובין....

ולדשטיין

שופטים:

ונ...

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע הילווה לנתבע 6 לירות מצריות לזמן של 3 ימים. הנתבע לא החזיר את כספי המלווה וכשזה ביקש ממנו את כספו בחזרה, הוא התרעם עליו והעליב אותו. התביעה היא עבור ההלוואה ולא עבור העלבון.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ- 1786 / 593

מקור ארכיוני:

bottom of page