top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

27

6188

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל אביב

מקום שיפוט:

צד א':

יצחק טוב-הדר צביהוד

אברהם בן יעקב

צד ב':

ש. רובינשטיין

י. טננבום

שופטים:

ח. וידנפלד

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

הנתבע הזמין אצל התובע חשבוניה עליה ביקש התובע בטעות שכר פחות ממה שהיה צריך ובנוסף, קוביות ועוד פעם קוביות. על הקוביות שהזמין בפעם השניה סרב לשלם וסרב לקבלן בטענה שהתובע לא הכין אותן כראוי. לגבי תוספת התשלום לחשבוניה, אמר הנתבע כי זהו המחיר אצל כל הנגרים ואין צורך להוסיף עליו. בנוסף, כינה אותו הנתבע טפש ועל עלבון זה הוא דורש 2 לירות. בסך הכל ביקש 305 גרוש פיצוי.
השופטים סיכמו כי אין התובע יכול לדרוש יותר ממה שסוכם ואם לא העיר על הקוביות בפעם הראשונה, חובה על הנתבע לקבל את ההזמנה השניה ושלם.
לגבי העלבון - לא היה במילה טיפש כדי להעליב בתנאים אלה ולא מקובל לשלם דמי בטלה על הזמן שהתובע מאבד לרגל התביעה.
לכן ישלם הנתבע הוצאות משפט 12 גרוש מצרי ובסך הכל ישלם הנתבע 57 גרוש מצרי.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-6188 / 1515.5

מקור ארכיוני:

bottom of page