top of page

שלום

ביהמ"ש (ערכאה):

ת.פ.

שנה:

20

28 218

:מספר ההליך

סוג ההליך:

טבריה

מקום שיפוט:

צד א':

סלימאן בן מוחמד חוסין (ערבי אבו הייב)

נאסר בן חסן אלהנדי (מערבי אלח'ואליד, טבריה)

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

קללה ובזיון במהלך הדיון בביהמ"ש טבריה 30.4.1920

תוצאת ההליך:

חזרה המדינה מהאישום בשל וויתור המתלונן , וחיוב המתלונן ב 10 גרושים

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

פנק 1715

מקור ארכיוני:

bottom of page