top of page

שלום

ביהמ"ש (ערכאה):

ת.פ.

שנה:

20

35 262

:מספר ההליך

סוג ההליך:

טבריה

מקום שיפוט:

צד א':

פואד אסקנדר חדאד (טבריה)

אלמנת סלים אלקדרגי בדיעה כיראלה קרמילה סלים קרדגי טבריה

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

בלי סיבה קללו וביזו את המתלונן בנכוחות עדים

תוצאת ההליך:

זיכוי מחובה ציבורית ופרטית וחיוב המתלונן ב 10 גרושים

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

פנק 1719

מקור ארכיוני:

bottom of page