top of page

שלום

ביהמ"ש (ערכאה):

ת.פ.

שנה:

20

64 430

:מספר ההליך

סוג ההליך:

טבריה

מקום שיפוט:

צד א':

קמאל אפנדי רשם בית משפט השלום בטבריה

יחיא דהאן (טבריה)

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

הנאשם קילל וביזה את המתלונן והמתלונן דרש פיצויים 20 גניה בשל פגיעה בכבוד

תוצאת ההליך:

הצדדים הגיעו פיוס והסכימו לחזור מכתב האישום ביהמ"ש חייב את המתלונן 10 ג'רושים

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

פנק 1749

מקור ארכיוני:

bottom of page