top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

29

7091

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל אביב - יפו

מקום שיפוט:

צד א':

משה וינברג

חנן וינברג

צד ב':

י. טננבוים

מ. זקש

שופטים:

הרב רבלסקי

עו"ד/מיצג צד א':

שלום כהן

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

אליהו מרקוביץ.
אריה לוי.
משה איתיאל.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע שהתגורר במושבה ראשון לציון פנה לקבלנים להספקת המים במושבה בדבר בעית המים שלו. הוא טען כי אלו התנפלו עליו בחרפות וגידופים, צעקו עליו - גנב, תלשו את פאותיו והשליכוהו מביתם למדרכה.
הנתבעים טענו כי התובע בא אליהם בטענות בנושא המים מספר פעמים. הם שלחו מומחה שראה כי הוא הוציא את צינורות המים ולכן אין מים. טענו כי הוא הגיע לביתם בלילה כשהוא שיכור מלווה בחבר, בנושא המים ולכן ביקש ממנו הנתבע, חנן וינברג, לצאת. הוא טען כי לא קילל אותו, לא נגע בו, לא תלש את זקנו ופאותיו רק פתח את הדלת וביקש ממנו לצאת ויש לו עד לכך. בנוסף, אביו היה חולה בבית לכן ביקש שיצא ולא יצעק.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ- 7091/ 615

מקור ארכיוני:

bottom of page