top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

31

7469

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל אביב - יפו

מקום שיפוט:

צד א':

אלתר בוקובסקי

אנגנר יוסף טישלר

צד ב':

א. גורדון

שופטים:

לא ברור

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

פנינה נובורגר

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע גרס כי המשטרה תבעה אותו ואת הנתבע על סידור בורות שופכין ללא רישיון. הנתבע הפיץ דיבתו כאילו התובע הפיץ זאת למשטרה ולכן מבקש התובע להזמין את הנתבע למשפט ולהטיל עליו עונש חמור עבור הוצאת דיבה.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ- 7469 / 617

מקור ארכיוני:

bottom of page