top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

244

:מספר ההליך

סוג ההליך:

חיפה

מקום שיפוט:

צד א':

מרכז קופת חולים

התאחדות אזרחית לאומית עפולה

צד ב':

א. אזגד?

ב. קטינקא?

שופטים:

ז. שהם

מ. שפירא, ל. סליאו

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

משה הירש.
ד"ר שמעון גלבץ.
שמואל רוזנברג.
משה יהודה פרקש.
יעקב מאיר שמש.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

מדובר בתיק אודות בעיות בבית החולים עין חרוד כגון: בעיה בכשרות במטבח בית החולים, בעיה במילת התינוקות ביום השמיני, מחלות חמורות שתקפו יולדות שהושהו שם יותר מידי זמן או מעט מידי זמן ועוד. השופטים קבעו כי אכן הייתה הוצאת דיבה בנושאים רבים, אם כי לא בכולם ועל הנתבע לשלם פיצוי לתובע עבור הוצאת דיבה והוצאות משפט.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-244 / 634

מקור ארכיוני:

bottom of page