top of page

שלום

ביהמ"ש (ערכאה):

ת.פ.

שנה:

20

71 476

:מספר ההליך

סוג ההליך:

טבריה

מקום שיפוט:

צד א':

מחמוד בן חסן

זין אלעאבדין לבג'דאדי טבריה

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

הנאשם ביזה וקילל את המתלונן

תוצאת ההליך:

זיכוי בשל חוסר ראיות

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

פנק 1765

מקור ארכיוני:

bottom of page