top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

X

5399

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל אביב - יפו

מקום שיפוט:

צד א':

יהודה פילצביץ

אברהם שור

צד ב':

י. לוין

פ. דיקשטין

שופטים:

מ. אביגדרהוז

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

מדובר במעסיק שפיטר את העובד שלו שלא כדין וחייב לו כסף על כך. מה שנזכר וחשוב לציין היא האמירה כי התובע היה איש גס שהיה עולב ומזלזל בשותפו של המעסיק. כמו כן, נכתב גם כי התובע מאשים את השותף של המעסיק כי הוא מתייחס אליו בצורה מעליבה.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-5399 / 640.8

מקור ארכיוני:

bottom of page