top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

ערעורית

שנה:

28

315

:מספר ההליך

סוג ההליך:

מקום שיפוט:

צד א':

מרכז קופת חולים

התאחדות אזרחית לאומית בעפולה

צד ב':

ח.נ. ביאליק :-)

א. ברלין

שופטים:

ש. רוזנבום

עו"ד/מיצג צד א':

אליעזר פרלסון וד"ר הירשוביץ

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

מדובר בתיק אודות בעיות בבית החולים עין חרוד כגון: בעיה בכשרות במטבח בית החולים, בעיה במילת התינוקות ביום השמיני, מחלות חמורות שתקפו יולדות שהושהו שם יותר מידי זמן או מעט מידי זמן ועוד. השופטים קבעו כי אכן הייתה הוצאת דיבה בנושאים רבים, אם כי לא בכולם ועל הנתבע לשלם פיצוי לתובע עבור הוצאת דיבה והוצאות משפט.
השופטים שדנו בערעור, לא שינו את החלטת בית המשפט המחוזי, אלא חזרו עליה.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ /פ-315 / 634

מקור ארכיוני:

bottom of page