top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

24

1224

:מספר ההליך

סוג ההליך:

יפו

מקום שיפוט:

צד א':

פסח שור

יחזקאל סלוצקי

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

יוסף גודריאנסקי

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע סיפר כי בעת ברור משפט כלשהו בינו ובין הנתבע, טען הנתבע כי בחדר האמבטיה של התובע מצא צינורות, ברזים ומכשירים החסרים בחדר האמבטיה שלו. התובע טוען כי קנה את כל הברזים והצינורות והמכשירים ממר גודריאנסקי (שהוזמן כעד) ושילם בעדם כסף מלא. התובע טוען כי הנתבע רצה להשפיל אותו בפני השופטים ולהראות כי התובע גנב. התובע מצא עצמו בעל חוב מוסרי לא לעבור בשתיקה על עלבון זה והגיש את הקובלנה בפני בית המשפט. התובע ביקש להעניש את הנתב בעונש הכי גדול בעד מוציא שם רע כזה.
בתיק ישנו מכתב בו כותב התובע כי החליט להשאיר את המשפט ללא בירור.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-1224 / 591

מקור ארכיוני:

bottom of page