top of page

אגף הפרופסיה הרפואית בהקמה

15 בפברואר 2021

אגף הפרופסיה הרפואית בהקמה
"חדר מיון", יצירתו של גרשון אפפל  (באדיבות פרופ' כתבן. כל הזכויות שמורות) אגף הפרופסיות הרפואיות עדיין בהליכי הקמה. רשימות הפרופסיונלים.ות עדיין אינן נגישות.
bottom of page