top of page

הרצאתו של פרופ' כתבן אודות עורכות הדין הראשונות בארץ-ישראל

9 במרץ 2022

הרצאתו של פרופ' כתבן אודות עורכות הדין הראשונות בארץ-ישראל

במסגרת אירועי יום האישה הבינלאומי, המכון לחקר הפרופסיות אירח את אירועי יום האשה הבינלאומי במרכז האקדמי פרס, בהרצאתו של פרופ' כתבן אודות עורכות הדין הראשונות בארץ-ישראל. 

bottom of page