top of page

השופט, הסניגור והתובע

28 במרץ 2021

השופט, הסניגור והתובע
שלוש רשומות ביוגרפיות חדשות באתר מספרות את סיפוריהם של: שופט, סניגור ותובע. הראשון, יצחק זונדלביץ' ז"ל, השני, יצחק טוניק ז"ל והשלישי, אליעזר ליבסון ז"ל. פרשות חייהם האישיים והמקצועיים עשירות ומגוונות. אך דווקא מקרא הביוגרפיות יחדיו מדגים עד כמה סיפוריהם של חלוצי המקצוע שלובים אלו באלו, כאילו הניחו את לבני הפרופסיה המשפטית בצוותא – וערמו אותן לכדי בניין המשפט ומערכת השיפוט הישראלית. הכנת הרשומות בסמיכות זמנים לא היתה מכוונת, והנה, משלושתן נגלים חוטים מקשרים, דוגמת פרשת "תל-גיבורים" – פרשת שוחד שהדהדה בציבוריות הישראלית בשנות השישים המוקדמות. זונדלביץ' שימש שופט בערעור על הרשעתם של המעורבים; טוניק שימש סניגור בערעור; וליבסון – התובע במשפט. פרשה אחרת, נודעת לשמצה, היא פרשת יעקובוביץ', אשר הורשע במעשה הרצח ונסיון האונס הראשון במדינת ישראל. הפעם זונדלביץ' שימש שופט חוקר בפרשה; טוניק – סייע בערעור; וליבסון, סגן פרקליט המחוז – התובע. ככל שתרבנה הרשומות הביוגרפיות בפורטל זה, כך תתקבל תמונה טובה, עשירה ומדויקת יותר של תולדות הפרופסיה המשפטית בארץ-ישראל ובמדינת ישראל. בתמונות: השופט יצחק זונדלביץ' (באדיבות פרופ' דולב), עוה"ד יצחק טוניק (באדיבות ריק טוניק אולמרט), השופט אליעזר ליבסון (באדיבות פרופ' כתבן)
bottom of page