top of page
איזנברג (גרובר) שושנה (רוזיטה)
איזנברג (גרובר) שושנה (רוזיטה)

איזנברג (גרובר) שושנה (רוזיטה)

מספר רישיון 1320

שושנה איזנברג נולדה ברומניה למשפחת גרובר בשנת 1923 ועלתה ארצה בשנת 1934.
כשסיימה ללמוד ביקשה איזנברג להיות מורה לאנגלית, ולפיכך הגישה בקשה להיתר יציאה ללימודים באוניברסיטה האמריקאית בלבנון. משנתקלה בסירוב, פנתה ללימודי משפטים שהתקיימו אז בעיר מגוריה חיפה. איזנברג למדה משפטים בכיתות משפט בירושלים כתלמידת חוץ, והייתה פטורה מהרצאות אחדות
כי תרמה למאמץ המלחמתי במסגרת עבודתה בחברה לתיקון אוניות בחיפה.

כשנתיים לאחר שהחלה ללמוד נישאה שושנה ליגאל איזנברג, שעסק אף הוא בעריכת דין. בשנת 1945 השלימה את בחינות האמצע של כיתות משפט, ואת התמחותה עשתה במשרד עו"ד דוד ארדשטיין בחיפה בשנים 1948-1946. מתוך חמש בחינות ההסמכה עברה איזנברג רק ארבע: הבחינה החמישית לא התקיימה לרגל צאת הבריטים את הארץ, וכך הייתה איזנברג לאחת מבני המחזור האחרון שקיבל תעודות מטעם ממשלת המנדט. עם סיום ההתמחות הגישה איזנברג את מועמדותה לקבלת רישיון לעריכת דין במרס 1948 וקיבלה אותו כחודשיים לאחר מכן.
איזנברג עובדת כעורכת דין עד היום. תחומי התמחותה הם מקרקעין, ניהול עיזבונות ומעט מדיני המשפחה.

איזנברג חשה שזכתה תמיד ליחס מצוין מעורכי הדין הגברים, אך היא תוהה אם אין זו אלא ראייתה הסובייקטיבית, שמוצאת רק את הטוב באחרים, שגורמת לה לחוש כך. במשך השנים, כשבתה היחידה הייתה קטנה, רתמה איזנברג לעזרתה מטפלת, וכך התמודדה עם הקשיים של ניהול הבית בד בבד עם העבודה מחוצה לו.

מקורות

ריאיון עם עו"ד שושנה איזנברג מיום 5 בינואר 2005 העיתון הרשמי

פסקי דין

כתביו/ה

מחקר אודותיו/ה

אזכורים

מסמכים נוספים

bottom of page