top of page

עוזרי רוקחים  

חטיבה זו של המרכז הוירטואלי תקיף את רשימת הרוקחים המורשים בא"י בתקופת המנדט. הרשימה אינה מלאה ומתעדכנת על בסיס שוטף, ולפיכך מנוע החיפוש אינו פעיל עדיין.

Keyboard and Mouse

גלריה בטעם של פעם...

bottom of page