top of page

הפרופסיה הרפואית והפרופסיונלים.ות  

 

 בשלב זה האגף בפיתוח, ולפיכך המידע המוצג בו חלקי בלבד

 

אגף זה של המרכז הוירטואלי כוללת מספר חטיבות, ובהן רשימות של פרופסיונלים.ות שפעלו בתקופת המנדט: אחיות, רופאי.ות שיניים, מרפאי.ות שיניים/עוזרי רופאי שיניים, רוקחים.ות, עוזרי.ות רוקחים.ות, מיילדות ווטרינרים.ות. יצוין, כי הרשימות אינן מלאות, ויעודכנו באופן שוטף. הרשימות הוקמו בעמל רב במקורות שונים, דוגמת פרסומי המנדט (רשימות מקבלי רשיון), בעתון הרשמי של אותה תקופה (Palestine Gazette). כל זאת במטרה להפוך את הרשימות לרשומות ביוגרפיות אודות כל אחת ואחד מהפרופסיונלים. מידע זה הולך ונבנה. אנו פונים לכל מי שברשותו מידע אודות הפרופסיונלים השונים (קרובים של הפרופסיונלים, סטודנטים, אשר חיברו עבודות אודותיהם, חוקרים ואחרים), ליצור עמנו קשר, על מנת שנוכל להשלים את הרשומות ולעבותן. במרכז האגף יעמוד לרשות המשתמשים.ות, מנוע חיפוש המאפשר איתור של הדמויות השונות, לרבות באמצעות חיפוש חופשי, תוך אפשרות להתמקד בחטיבות שונות של האגף. 


 

 


 

וטרינרים.ות

וטרינרים.ות

רופאי.ות שיניים.ות

רופאי.ות שיניים.ות

חיפוש

חיפוש

מיילדות

מיילדות

רופאים.ות

רופאים.ות

אחיות

אחיות

רוקחים.ות

רוקחים.ות

עוזרי.ות רוקחים.ות

עוזרי.ות רוקחים.ות

מרפאי.ות שיניים

מרפאי.ות שיניים

תמונת המרפאה (בדיקה רפואית של תלמידים בשנת 1930. התמונה מאוסף הארכיון של הדסה, הארגון הציוני של נשות אמריקה באתר פיקיוויקי)); תמונת האחיות (אחיות עם ד"ר לבונטין, צלם: אברהם סוסקין, באדיבות איגוד האינטרנט הישראלי (באתר פיקיוויקי); תמונת המיילדות (באדיבות איגוד האינטרנט הישראלי (באתר פיקיוויקי)); תמונת רופאי השיניים ((באדיבות ד"ר משה קפלן. צבע: MyHaritage·); תמונת הרוקחת (מורשת כפר סבא, מתוך אתר פיקיויקי); לוגו עוזרי הרוקחים (א"מ מ- 327/2); לוגו וטרינרים (א"מ מ- 4097/7).

bottom of page