top of page

 עורכי.ות דין 

 

בחטיבה זו שלוש יחידות: 1. רשימת עורכי.ות הדין בתקופת המנדט (וככל שזו קיימת - גם רשומה ביוגרפית אודותיהם.ן); 2. רשימת עורכי הדין בתקופה העות'מאנית. רשימה זו היא חלקית בלבד, ונתונה לעדכונים; 3. רשימת עורכות הדין אשר הוסמכו בתקופת המנדט הבריטי על ארץ ישראל. 

bottom of page