top of page
אלס יוסף
אלס יוסף

אלס יוסף

מספר רישיון 1133

נולד בשנת 1897 בפולין, בנם של אטל-פרל ואריה. נצר למשפחה מיוחסת בלבוב. [1]. במלחמת העולם הראשונה שירת כקצין בצבא האוסטרי. [5]. "הוא עבד שנים רבות כעורך דין בלבוב ובקראקא ואף התגורר שנים אחדות בעיר באדן אשר באוסטריה", שם ניהל פנסיון [1, 5]. קיבל, ביחד עם בנו, אחד משמונה סרטיפיקטים שהבריטים העניקו ליהודי פולין. [5]. "הגיע ארצה כפליט דרך גרמניה בסוף שנת 1939, ובמשך שנים אחדות שימש כמזכיר "מועדון יוצאי פולין". בתל-אביב היה פעיל בחוגי האקדמאים הציוניים מגליציה וחביב על כל יודעיו ומכיריו". [1]. באפריל שנת 1946 הוסמך כעו"ד בא"י, [2] ופתח משרד משלו. [1]. ביום 22.7.1946 הגיע לירושלים, למלון המלך דוד לטיפול בענין מקצועי דחוף, ונהרג בפיצוץ שביצע האצ"ל במלון. [3, 4, 5]. בתו, שנשארה בפולין, נרצחה על ידי הנאצים. [5].

מקורות

1. "מראות זועה בבית החולים הממשלתי בירושלים", הבקר (25.7.1946).

2. "10 עורכי דין חדשים", הבקר (4.4.1946).

3. "זוהתה גויתו של ד"ר אלס", דבר (5.8.1946). עלה מלבוב. אלמנה ובן (בנימין).

4. "גם ד"ר יוסף אלאס בין הנעדרים", המשקיף (25.7.1946).

5. יוסף אלס ז"ל, באתר חללי פעולות האיבה.

פסקי דין

כתביו/ה

מחקר אודותיו/ה

אזכורים

מסמכים נוספים

bottom of page