top of page
אקר לודוויג לודוויק (לביא)
אקר לודוויג לודוויק (לביא)

אקר לודוויג לודוויק (לביא)

מספר רישיון 671

א"מ מ - 7 / 6290

נולד בשנת 1910, בלבוב, פולין. [1]. עלה לארץ ישראל בשנת 1935. נישא לאילזה (לבית כהן). [1]. הוסמך כעו"ד בשנת 1939. [2]

מקורות

[1] א"מ מ- 6290/7.

[2] רשימת עורכי דין חדשים, המשקיף (23.2.1939).

פסקי דין

כתביו/ה

מחקר אודותיו/ה

אזכורים

מסמכים נוספים

bottom of page