top of page
גורדון-גולדמן אסתר
גורדון-גולדמן אסתר

גורדון-גולדמן אסתר

מספר רישיון 1269

אסתר גורדון-גולדמן נולדה בשנת 1923, בת למשפחת גולדמן. בשנת 1942 החלה ללמוד בירושלים. את התמחותה עשתה במשרדו של עו"ד מנדל שרף בשנים 1948-1946. בשנת 1948 השלימה את בחינות התעודה של כיתות משפט, ובמרס של אותה השנה הגישה את מועמדותה לקבלת רישיון לעריכת דין. את הרישיון קיבלה במאי 1948. שימשה כעוזרת ליועץ המשפטי במשרד האוצר. בשנת 1949 נישאה לעמוס גורדון, מבכירי אנשי התקשורת בארץ.

מקורות

אבנור חנה, לבדי בדרך. תל אביב: טליגרף, 2001 Palestine Post (2.2.1949) העיתון הרשמי

פסקי דין

כתביו/ה

מחקר אודותיו/ה

אזכורים

מסמכים נוספים

bottom of page