top of page
גוריון-וגר משה
גוריון-וגר משה

גוריון-וגר משה

ארכיון המדינה – מנדט

מספר רישיון 199

נולד בירושלים בשנת 1897. [1] למד בבית המדרש למורים העברי. [2] שימש מורה ומנהל בית ספר עברי ביוון ובבולגריה. [2]. בשנת תרפ"א חזר ארצה ושימש מורה עברי. [2]. בוגר המחזור הראשון של בית הספר למשפט המנדטורי. [1] עבד בתל-אביב כעו"ד משך כעשור. [2, 3]. וגר נסע לאנגליה ולארצות הברית להשתלמות. הוענק לו תואר מוסמך מאוניברסיטת ניו-יורק בתחום המשפט הבינלאומי. [2]. משחזר ארצה, המשיך בעבודתו כעו"ד בירושלים. [2].

פעיל בקרן התרבות העברית ע"ש ביאליק. [6]. ייצג אסירי עליה. [2]. פעיל בבית משפט השלום העברי. [2, 5]. במלחמת השחרור התנדב לצה"ל. לאחר מכן הועסק כיועץ משפטי במשרד האוצר. [2]. לאחר מכן שב לעסוק בעריכת דין. [2]. היה פעיל במסגרת "שורת המתנדבים". [4].

פרסם ספרים ומאמרים בתחום דיני העבודה והשלטון המקומי בארץ-ישראל ובמדינת ישראל.

מקורות

[1] א"מ ב- 28155/27. 

[2] אנציקלופדיה תדהר, בערך משה גוריון (וגר). 

[3] "עורך הדין משה וגר העביר את משרדו לרח' אחד העם 32", הארץ (30.7.1926). 

[4] ארכיון אוסף שורת המתנדבים (משה גוריון – יוצר האוסף). בית הספרים הלאומי. 

[5] "משפט השלום העברי", הארץ (12.8.1938). 

[6] "המפעל למען "קרן ביאליק", דאר היום (3.3.1935). 


פסקי דין

כתביו/ה

משה וגר, "השלטון המקומי בכפר בארץ-ישראל והמועצות המקומיות", המשפט ה (2) (1934). 


משה גוריון (וגר), מבוא לתולדות השלטון המקומי בישראל (ירושלים, תשי"ז).


משה וגר ופלטיאל דיקשטין, פצויי-פטורין : פרק בהתפתחות דיני עבודה בישוב העברי בזמננו (ירושלים, 1940).  


משה וגר, "קול קוראים", מאזנים ד, 20 (תרצ"ג 1932), עמ' 11-12.


מחקר אודותיו/ה

אזכורים

מסמכים נוספים

bottom of page