top of page
גינצברג-אוסורגין רחל
גינצברג-אוסורגין רחל

גינצברג-אוסורגין רחל

ארכיון המדינה – מנדט

צבפר רישיון 677

רחל גינצברג-אוסורגין נולדה ב-7 ביולי 1885 בקייב שבאוקראינה, בת לרבקה ואשר גינצברג (אחד העם).

בשנת 1908 עברה עם הוריה ללונדון, שם קיבל אביה משרה ניהולית בחברת ויסוצקי. מלונדון יצאה ללימודים ברומא, ואביה תמך בה כלכלית. ברומא התרועעה עם מהפכנים שנמלטו מרוסיה הצארית, ביניהם הסופר מיכאיל אוסורגין, שהיה נשוי באותה העת. לאחר זמן מה התגרש מאשתו ונישא בשנת 1912 לגינצברג-אוסורגין. מיכאיל אף התגייר מאוחר יותר, אך נישואי גינצברג-אוסורגין לגוי הביאו לנתק בינה ובין אביה, אחד העם.

בשנת 1911 סיימה גינצברג-אוסורגין את לימודי המשפטים באוניברסיטת רומא בתואר דוקטור, ובמשך שנתיים התמחתה ברומא במשרדו של עו"ד גרגוראצי (Gregoraci), שכיהן גם כפרופסור למשפט פלילי באוניברסיטה של רומא. בשנת 1915 עברה את בחינת בוגרי המשפטים ב-Imperial Moscow University ועבדה במשך שנתיים עם עו"ד אורדינסקי (Ordynsky) במוסקבה. היא נתקבלה ללשכה של מוסקבה בשנת 1917, ושם עבדה עד 1919. בני הזוג גורשו מרוסיה לפריז, ושם הייתה גינצברג-אוסורגין חברה ב-Russian Bar Association. בצרפת לא הורשתה לעבוד רשמית כעורכת דין, משום שהייתה אזרחית זרה, ולכן עבדה במשך עשר שנים (1934-1924) כמזכירה של ה-International Cooperative Banking Committee, ובמסגרת זו ביצעה גם עבודה משפטית.

בשנת 1933 נפרדו דרכיהם של בני הזוג אוסורגין, וגינצברג-אוסורגין עלתה ארצה. בארץ ניגשה לבחינות עורכי הדין הזרים והחלה להתמחות במשרד של גיסתה, עו"ד רוזה גינצברג (ע"ע), בבניין ג'נרלי בירושלים. את התמחותה סיימה בראשית שנת 1939.

ב-27 באפריל 1939 הוסמכה גינצברג-אוסורגין כעורכת דין בארץ ישראל ועבדה בשותפות עם גיסתה. בהמשך הצטרף לשותפות זו גם עו"ד צבי הילר. כשעזבה עו"ד רוזה גינוסר (ע"ע) את המשרד, נשארו בו גינצברג-אוסורגין וצבי הילר. גינצברג-אוסורגין עמדה גם בראש ארגון נשים אקדמאיות ופעלה לקידום זכויות נשים.

מקורות

ריאיון עם עו"ד חיה היכל, בתו של עו"ד צבי הילר, מיום 22 בינואר 2004 גולדשטיין יוסף, אחד העם: ביוגרפיה. ירושלים: כתר, 1992 גינוסר שלמה, "לא אחד העם", עת-מול, ט"ו, 1990 רמבה אייזיק, בנים אכלו בוסר. תל אביב: הוועד הציבורי להוצאת כתבי אייזיק רמבה, תשל"ג בית הספרים הלאומי (ארכיון אחד העם) העיתון הרשמי

פסקי דין

כתביו/ה

מחקר אודותיו/ה

אזכורים

מסמכים נוספים

bottom of page