top of page
דנון-לוי רבקה
דנון-לוי רבקה

דנון-לוי רבקה

ארכיון המדינה – מנדט

מספר רישיון 702

רבקה דנון-לוי נולדה בשנת 1904. היא למדה בפקולטה למשפטים באוניברסיטה בסופיה שבבולגריה ובבית הספר המנדטורי למשפט. דנון-לוי עלתה ארצה בשנת 1933, ואת התמחותה עשתה במשרדו של עו"ד ברוך פרדו בשנים 1939-1937. היא הוסמכה לעריכת דין בשנת 1939.

ביולי 1948 הוסמכה דנון-לוי על ידי שר המשפטים דאז, פליכס רוזנבליט (פנחס רוזן), לכהן כשופטת בבית המשפט העירוני בתל אביב.

דנון-לוי נפטרה ב-29 ביולי 1985.

מקורות

Palestine Post (3.8.48) העיתון הרשמי

פסקי דין

כתביו/ה

מחקר אודותיו/ה

אזכורים

מסמכים נוספים

bottom of page