top of page
הירשמן-לוין חיה
הירשמן-לוין חיה

הירשמן-לוין חיה

מספר רישיון 516

חיה הירשמן-לוין נולדה בסטניסלבוב שבפולין בשנת 1905, בת לטאובה ולמנדל שמואל לוין, תעשיין שמן בוויטבסק. למדה באוניברסיטת וינה לתואר דוקטור במשפטים.

משעלתה ארצה עברה את בחינת עורכי הדין הזרים והתמחתה במשרדו של עו"ד קלמן פרידנברג בשנים 1936-1934. עם סיום ההתמחות הגישה את מועמדותה לקבלת רישיון לעריכת דין, והוא הוענק לה באוקטובר 1936.

מקורות

העיתון הרשמי

פסקי דין

כתביו/ה

מחקר אודותיו/ה

אזכורים

מסמכים נוספים

bottom of page