top of page
ודיע פואד בוסתאני*
ודיע פואד בוסתאני*

ודיע פואד בוסתאני*

א"מ ג - 19 / 1323

מספר רישיון 957

עו"ד ודיע בוסתאני, בן העדה המארונית, נולד בהרי השוף בלבנון ב-1888. הוא למד באוניברסיטה האמריקאית בביירות וקיבל תואר ראשון באומנות בשנת 1907. עד שנת 1909 לימד באוניברסיטה האמריקאית בביירות, ולאחר מכן החל לסייר בעולם כשהוא מחפש את קרבתם של משוררים ועוסק בכתיבה ובתרגום שירה. הוא שהה זמן מה בתימן ובמצרים. בשנת 1911 שהה בלונדון, שם תרגם מפרסית לערבית את "המרובעים" של עומר אל-ח'יאם. [1]

בין 1912 ל-1914 שהה בהודו, שם היה חניכו של המשורר הדגול רבינדראת טאגור ותרגם משיריו לערבית. [2]

בזמן מלחמת העולם הראשונה מצא עצמו מסופח אל הכוחות הבריטיים ואיתם הגיע לארץ ישראל ב-1917. [3]
ב-1930 סיים את לימודיו בבית הספר המנדטורי למשפטים בירושלים (Jerusalem Law Classes), שהכשיר עורכי דין ללא תואר אקדמי, קיבל רישיון לעריכת דין ופתח משרד בחיפה. [4]
בוסתאני היה פעיל מאוד בשנות השלושים ורכש מוניטין כעורך דין בקיא בדיני מקרקעין וכליטיגטור מוביל. כן היה פעיל בתנועה הלאומית הפלסטינית, נחשב כמתנגד חריף לתנועה הציונית ואף ייצג את הפלסטינים בוועידת בלודאן ב-1937, שנועדה לגבש תגובה ערבית מאוחדת לדו"ח ועדת פיל [5]. הוא אף נבחר מספר פעמים כמזכיר הוועד הערבי העליון. [6]

בסוף שנות השלושים חדל מעיסוק פעיל בעריכת דין והתרכז בכתיבה ספרותית. בוסתאני ידוע היום בעיקר כמשורר ומתרגם, ושירתו עוסקת בנושאים לאומיים פלסטיניים. [7]

לאחר מלחמת 1948 נשאר בחיפה. הוא שמר על רישיונו לעריכת דין גם במדינת ישראל, אך לא עסק במקצועו באופן פעיל ואין תיעוד של הופעותיו בבתי משפט בתקופת המדינה. הוא שימש סוכנה האישי של פרנסס ניוטון, מסיונרית בריטית שגורשה מהארץ בשנות השלושים עקב מעורבותה במרד הערבי, והייתה בעלת הזכויות בבית אוליפנט שעל הכרמל. נראה כי עיסוק זה פרנס אותו לאחר 1948. [8]
הוא שלח את ידו בתרגום ספרו של הנשיא וייצמן "מסה ומעש", אך לא הצליח למצוא מוציא לאור לפרסום הספר. [9]

בשנת 1953 היגר ללבנון והתאחד עם משפחתו שנותרה שם. בלבנון זכה להוקרה על עבודתו הספרותית, ואף קיבל פרס הצטיינות מן הנשיא כמיל שמעון על תרגום האפוס ההודי מהאבהארטא לערבית. [10]

בינואר 1954 הלך לבית עולמו בביירות. [11]

מקורות

פסקי דין

כתביו/ה

מחקר אודותיו/ה

אזכורים

*ביוגרפיה זו נכתבה על ידי ד"ר גל אמיר וד"ר נעמה בן זאב, כחלק מפרויקט מחקר עורכי הדין הפלסטינים בשנים הראשונות של המדינה שמומן על ידי הקרן הישראלית למדע, מחקר מס' 1831/18. כל הזכויות שמורות לד"ר אמיר וד"ר בן זאב.

[1]  رباعيات عمر الخيَام, القاهرة: دار المعارف، 1912.

https://www.palquest.org/en/node/9843 [2]

[3] "עורך דין ערבי מתרגם זכרונות וייצמן" מעריב (19.8.1949) עמ' 4.

 Palestine Gazette 258, May 1, 1930, 336 [4]

[5] "ועידת בלודאן" דבר(2.9.1937) עמ' 7.

[6] "עורך דין ערבי מתרגם זכרונות וייצמן" מעריב (19.8.1949) עמ' 4.

[7] ג'ורג' קנאזע "האדמה בספרותם של ערביי ארץ ישראל" המזרח החדש לה 166 (1993).

  ISA-MinoritiesMinistry-MinoritiesMinistry-000fgpo [8]

[9] הספר פורסם לבסוף בנצרת ב-1964, כעשור לאחר פטירתו. ראו: ג'ורג' קנאזע "האדמה בספרותם של ערביי ארץ ישראל" המזרח החדש לה 166 (1993).

[10] רפאל בשן "עבר ללבנון וקיבל פרס ספרותי" מעריב (24.5.1953) עמ' 3.

[11] "הסופר בוסתאני נפטר בביירות" זמנים (20.1.1954) עמ' 1.

מסמכים נוספים

bottom of page