top of page
מיכלסון-ליברכט אדית
מיכלסון-ליברכט אדית

מיכלסון-ליברכט אדית

מספר רישיון 1036

אדית מיכלסון-ליברכט נולדה בשנת 1905 למשפחת מיכלסון. היא למדה משפטים בברלין שבגרמניה, ובתחילת אוגוסט 1930 נבחנה והתמחתה שם.

לאחר עלייתה ארצה, בשנת 1942, עברה מיכלסון-ליברכט את בחינת עורכי הדין הזרים והתמחתה במשך כשנתיים במשרדו של עו"ד ד"ר וורנר סומרפלד בתל אביב. בנובמבר 1944 קיבלה רישיון לעסוק בעריכת דין, ולאחר מכן עבדה כיועצת המשפטית של בנק לאומי לישראל.

בשנת 1946 נישאה מיכלסון-ליברכט להיינץ ליברכט. לבני הזוג לא היו ילדים.

מקורות

ריאיון עם גב' צלטנר, ידידת המשפחה Palestine Post (6.11.1946) העיתון הרשמי

פסקי דין

כתביו/ה

מחקר אודותיו/ה

אזכורים

מסמכים נוספים

bottom of page