top of page
מינץ-טננבאום אילן מרים
מינץ-טננבאום אילן מרים

מינץ-טננבאום אילן מרים

מספר רישיון 1199

מרים מינץ-טננבאום אילן למדה משפטים בבית הספר למשפט של המנדט לאחר שעלתה ארצה, ככל הנראה מארצות הברית. בשנת 1946 ניגשה לבחינות התעודה של כיתות משפט. את התמחותה עשתה במשרדו של עו"ד יהודה פרנקל בתל אביב בשנים 1946-1944. את הרישיון קיבלה במאי 1947, ולאחר מכן התנדבה לשירות צבאי ושימשה כעוזרת לתובע הכללי של חיל התותחנים.

בעלה של מרים, מאיר אילן, נמנה עם מייסדי חיל התותחנים, כיהן כקצין תותחנים ראשי, כראש מחלקת מבצעים במטכ"ל וכראש אג"א.

מקורות

ענבר צבי, מאזניים וחרב. תל אביב: משרד הביטחון, 2005 Palestine Post (22.5.1947) העיתון הרשמי

פסקי דין

כתביו/ה

מחקר אודותיו/ה

אזכורים

מסמכים נוספים

bottom of page