top of page
מנג'ל אהובה
מנג'ל אהובה

מנג'ל אהובה

מספר רישיון 668

אהובה מנג'ל נולדה בשנת 1910 בוורשה, פולין. היא למדה משפטים באוניברסיטת פריז ועלתה ארצה בראשית שנות השלושים. בשנים 1938-1936 התמחתה אצל עו"ד מקס זליגמן ממשרד עו"ד זליגמן, לויצקי ושות'. מנג'ל הוסמכה לעריכת דין ב-30 בינואר 1939.

מקורות

Palestine Post העיתון הרשמי

פסקי דין

כתביו/ה

מחקר אודותיו/ה

אזכורים

מסמכים נוספים

bottom of page