top of page
נחמד רות (אטי/יטי/איתי)
נחמד רות (אטי/יטי/איתי)

נחמד רות (אטי/יטי/איתי)

מספר רישיון 1262

רות (אטי) נחמד נולדה ביאסי שברומניה בשנת 1911, ובשנת 1938 החלה את לימודי המשפטים בקינג'ס קולג' שבלונדון, אנגליה. בשנת 1947 נבחנה בארץ בבחינת עורכי הדין הזרים והתמחתה במשרדו של עו"ד עליאש בירושלים בשנים 1948-1946. את הרישיון לעריכת דין קיבלה נחמד במאי 1948, והחלה לעבוד כעורכת דין במשרדו של עו"ד עליאש. לאחר מכן שימשה כיועצת משפטית בעיריית ירושלים, שם היא מתגוררת כיום.

מקורות

אצ"מ A417/197 העיתון הרשמי

פסקי דין

כתביו/ה

מחקר אודותיו/ה

אזכורים

מסמכים נוספים

bottom of page