top of page
סילביאן (סילויאן) מרכוס
סילביאן (סילויאן) מרכוס

סילביאן (סילויאן) מרכוס

מספר רישיון 695

ד"ר למשפטים, אוניברסיטת פאריס [1].
עבר את בחינת עוה"ד הזרים בשנת 1938. התמחה ברומניה (1911-1913) ואז התקבל כעו"ד. עבד ברומניה עד לשנת 1933. התמחה בארץ ישראל לאחר עלייתו אצל עו"ד בן אהרון. [2]

מקורות

[1] א"מ ב-28151/22.

[2] א"מ מ-5208/1.


פסקי דין

כתביו/ה

מחקר אודותיו/ה

אזכורים

מסמכים נוספים

bottom of page