top of page
סנדלר ג'ורג' גיאורג (גדליה)
סנדלר ג'ורג' גיאורג (גדליה)

סנדלר ג'ורג' גיאורג (גדליה)

ארכיון המדינה – מנדט

מספר רישיון 679

א"מ מ - 54 / 6168

יליד 1892, HOHENSALZA. למד משפטים באוניברסיטת GREIFSWALD בגרמניה [2]. עלה לארץ ישראל בשנת 1933. [1]. נישא ל-מטה (לבית קלבנסקי). [1]. הוסמך כעו"ד בשנת 1939 [3]. כיהן כשופט בבית משפט השלום העברי. [4]. הקים אגודת בוררים בשם "ארבע", ביחד עם ארבעה עורכי דין יוצאי גרמניה (עו"ד גרונמן, נטר, שטראוס וטוכלר). [5].

נפטר בשנת 1959.

מקורות

[1] א"מ מ-6168/54.

[2] א"מ ב-28151/22.

[3] "13 עורכי דין חדשים", הבקר (30.4.1939).

[4] "במשפט השלום העברי", דאר היום (18.12.1935).

 “New Partnerships”, Palestine Post (21.4.1937) [5]

פסקי דין

תיקים בהם ייצג:
בג"ץ 13/50 שפרה סטריקובסקי נ' יעקב סגל, רשות מוסמכת לצורך תקנה 48 מתקנות ההגנה, 1939 , פד"י ה 327

כתביו/ה

מחקר אודותיו/ה

אזכורים

מסמכים נוספים

bottom of page