top of page
ספר (ספיר) (אברם) אברהם
ספר (ספיר) (אברם) אברהם

ספר (ספיר) (אברם) אברהם

מספר רישיון 1041

א"מ מ - 28 / 6395

נולד בשנת 1909 בסוסנוביץ', פולין. [1]. למד משפטים בורשה [2]. עלה לארץ ישראל בשנת 1937. [1]. מראשי לשכת בני ברית בתל-אביב, מזכיר כבוד של אגודת שוחרי התזמורת הפילהרמונית הישראלית. יועץ משפטי של היכל התרבות. [3] חבר ועד ארגון יוצאי סוסנוביץ'. [4]. הוסמך כעורך דין בשנת 1944. [5].
נפטר בשנת 1962. [3].

מקורות

[1] מ - 28 / 6395

[2] א"מ מ- 5208/2.

[3] "ד"ר אברהם ספיר", דבר (28.3.1962).

[4] "לתשומת לב עולי העיר סוסנוביץ", דבר (13.1.1950).

[5] "עורכי-דין חדשים", הארץ (5.10.1944).

פסקי דין

כתביו/ה

מחקר אודותיו/ה

אזכורים

מסמכים נוספים

bottom of page