top of page
פיינמן-סלוצקין פרידה
פיינמן-סלוצקין פרידה

פיינמן-סלוצקין פרידה

מספר רישיון 335

פרידה פיינמן-סלוצקין נולדה בשנת 1903 לרוז ואליעזר (לייזר) סלוצקין ועלתה ארצה עם משפחתה בשנת 1907. שנה לאחר מכן קבעה המשפחה את ביתה ברחובות, אך המשיכה לנדוד בין ארץ ישראל, אנגליה ואוסטרליה. פיינמן-סלוצקין למדה בבית הספר המנדטורי למשפט, אישה יחידה מבין 300 תלמידים גברים.
בשנת 1927 החלה להתמחות אצל עו"ד הוראס סמואל, ושנה לאחר מכן המשיכה את ההתמחות אצל עו"ד דניאל אוסטר (לימים ראש עיריית ירושלים).

לאחר שניתן פסק הדין בעתירתה של רוזה גינוסר (ע"ע), שלפיו נשים רשאיות לעסוק בעריכת דין בארץ ישראל, פנתה פיינמן-סלוצקין לוועד המשפטי וביקשה לקבל רישיון לעסוק בעריכת דין. ב-24 באפריל 1930 החליטה המועצה המשפטית להמליץ על מתן הרישיון לפיינמן-סלוצקין, וב-5 ביוני 1930 היא הוסמכה. בכך הייתה פיינמן-סלוצקין לאישה הראשונה שקיבלה רישיון לעסוק בעריכת דין בארץ
ישראל.

פיינמן-סלוצקין לא הופיעה בבתי משפט בארץ, וסמוך לאחר הסמכתה עברה לניו יורק, שם נישאה לרופא סול פיינמן. בניו יורק עסקה בהגנה על לקוחות חסרי אמצעים והתמחתה בדיני משפחה ובדיני עונשין. במשך שנים עסקה גם בציור.

פיינמן-סלוצקין נפטרה בשנת 1999.

מקורות

דב אלפון, "עורכת-הדין הראשונה האמיתית", כותרת ראשית (19 בספטמבר 1985) "Lawyers' Art", Life Magazine (5.4.1948) "Solomon Fineman, M.D. 1894-1972", 103(2) Radiology (1972) Editorials: In Memoriam SOLOMON FINEMAN, M .D. 1894-1972, Am. J. Roentgenol, 114 (4) (1972) העיתון הרשמי

פסקי דין

כתביו/ה

מחקר אודותיו/ה

אזכורים

מסמכים נוספים

bottom of page