top of page
רובינשטיין-קלייף טובה
רובינשטיין-קלייף טובה

רובינשטיין-קלייף טובה

מספר רישיון 615

טובה רובינשטיין-קלייף נולדה בבליגורי שבפולין בשנת 1910. היא למדה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת ורשה וסיימה את לימודיה שם ב-1932. בשנת 1935 השלימה רובינשטיין-קלייף את בחינת עורכי הדין הזרים בארץ, ואת התמחותה עשתה בירושלים בשנים 1938-1936 אצל עו"ד מרדכי עליאש ממשרד עו"ד מ' עליאש, מ' קמחי וי' אולשן. עם סיום ההתמחות הגישה את מועמדותה לקבלת רישיון לעריכת דין, שאותו קיבלה ב-1938. לאחר מכן המשיכה בעבודתה במשרדו של עו"ד עליאש. שימשה גם כפעילה באגודה המקומית של הסתדרות עורכי הדין היהודים בירושלים.

נישאה לעו"ד מאיר קלייף בשנת 1945 בשעה שקלייף שירת בצבא הוד מלכותה. לימים שימש קלייף כסגן היועץ המשפטי במערכת הביטחון. דרכיהם של בני הזוג נפרדו שנים אחדות לאחר נישואיהם ולידת בנם המשותף.

מקורות

Who's Who in Israel (1952) Palestine Post (9.11.1945) Palestine Post (4.12.1935) ארכיון בית לוחמי הגיטאות אצ"מA417/197 אצ"מ S5/12818 העיתון הרשמי

פסקי דין

כתביו/ה

מחקר אודותיו/ה

אזכורים

מסמכים נוספים

bottom of page