top of page

שלום

ביהמ"ש (ערכאה):

ת.פ.

שנה:

20

38 276

:מספר ההליך

סוג ההליך:

טבריה

מקום שיפוט:

צד א':

בדיעה גובראן בת זוגו של סלים קרדגי (טבריה)

ג'מילה תורק פואד חדאד (טבריה)

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

הם קללו וביזו את המתלוננת מטבריה

תוצאת ההליך:

מחיקת האישום וחיוב המתלוננת ב 20 גרושים בהוצ' משפט

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

פנק 1721

מקור ארכיוני:

bottom of page