top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

22

1752

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל אביב - יפו

מקום שיפוט:

צד א':

יעקב שלמה חזנוב

שלמה זלמן צוקרמן

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

מדובר בעלבון הנתבע כלפי התובע שכנראה התרחש בפומבי, ברחוב המושבה וכנראה שהיו לכך עדים.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-1752 / 593

מקור ארכיוני:

bottom of page