top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

שנה:

21

1308

:מספר ההליך

סוג ההליך:

מקום שיפוט:

צד א':

אהרון קרוטהמר

מ. שטיק

צד ב':

לא ברור

וינברג

שופטים:

לא ברור

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

מ. גלסמן המנהל.
רחל קושניער.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע הינו עגלון העובד במקוה ישראל ומידי יום הסיע את הנתבע שהוא חובש במקוה ישראל ליפו להביא בקבוקים לבית החולים. הנתבע דרש ממנו לשאת את הבקבוקים והתובע סרב. פעם אחת כשהיו בעגלה כמה פועלים וגם המנהל, התאונן הנתבע בפני המנהל כי התובע אינו רוצה לשאת הבקבוקים. על כך אמר התובע - אל תפיץ שקרים. הנתבע סטר לו על לחיו. הנתבע הסביר כי היו חולים רבים באותה עת והיה עליהם לקבל הבקבוקים הריקים ולכן ביקש זאת. הוא יודע שלא נהג כראוי ומוכן היה לבקש סליחה. התובע לא קיבל את סליחתו. השופטים סיכמו כי הנתבע ביקש להביא את הבקבוקים לטובת המוסד בו הוא עובד ולא לטובתו האישית, התובע לא הוכיח שהנתבע הלשין עליו, הנתבע היה צריך לשלוט בעצמו. לאור כל זאת, על הנתבע לשלם רק קנס של 50 גרוש מצרי לקקל ומס משפט.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-1308 / 594

מקור ארכיוני:

bottom of page