top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

ערעורית

שנה:

20

286

:מספר ההליך

סוג ההליך:

ירושלים

מקום שיפוט:

צד א':

שרה כץ

מרגלית מיוחס

צד ב':

שופטים:

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

צפורה נחמן.
נחום אלקושי.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

הוברר כי התפרצות הנתבעים בחדר האגודה המקצועית נגד המזכיר הביאה לידי מהומה והפרעת הסדר עד כדי הפיכת השולחן והתנגשות ועוד. אין חבר השופטים מוצא שום הצדקה להתנהגות פורצת גדר זו. הנתבעים טענו שקופחו זכויותיהם על ידי המזכיר.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

אע"י 286 / 4634

מקור ארכיוני:

bottom of page