top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

26

5653

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל-אביב

מקום שיפוט:

צד א':

יהודה מוזס

אריה שנקר

צד ב':

חנוך

גורדון

שופטים:

יעקבסון

זייגר, שוורצמן

עו"ד/מיצג צד א':

שוחט ודנקלבלום

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע האשים את הנתבע כי האשים אותו בגניבה, בזיוף מסמכים, בקניית מניות במחיר נמוך, זיוף שטרות, קבלת כספים, זיוף פנקסים וחשבונות, גניבת כסף מהמגירה, הכנסת העסק בכוונה למצב כלכלי קשה, מסירת ידיעות כוזבות לתובע ורכישת מגרשים עבור עצמו, בכספי בית החרושת.
הנתבע כה כעס והגיש תביעה נגדית בה טען כי התובע עצמו גרם למצב הכלכלי הקשה של לודזיה בגלל ניהולו הכושל, העלים עובדות בכוונה כדי שהנתבע יקנה מניות חברה נוספות, בעליבו במילים גסות אופן פרטי ועוד. הפרוטוקול המופיע בתיק חלקי ביותר ולא ניתן לדעת מה ההמשך.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-5653 / 640

מקור ארכיוני:

bottom of page