top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

29

6938

:מספר ההליך

סוג ההליך:

תל אביב

מקום שיפוט:

צד א':

שמואל שמואלי

ד"ר אריה בן גפן

צד ב':

לא ברור

לא ברור

שופטים:

הרב משה אבינרי

עו"ד פבזנר

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

מר אליהו סברדלוב.
יעקב גומברג.
האדון הלפרין.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

התובע הינו מנהל הלואה וחיסכון בגדרה. הנתבע פנה אליהם בבקשה לערבות והאגודה השיבה פניו ריקם. הנתבע התרגז ואמר: אתם לוקחים לעצמכם כסף כמה שאתם רוצים מבלי לשאול איש. עוד קבל התובע כי הנתבע כינה אותו: אגואיסט ודיקטטור לכן הו מבקש את המשפט, כדי להגן על כבודו.
הנתבע השיב כי מתוך חמשת חברי ההנהלה, כולם הסכימו לתת לו הערבות למעט התובע. הוא אומר כי אולי כשהיה מרוגז אמר: אגואיסט או דיקטטור אך לא אמר שהוא לוקח כסף כרצונו. הנתבע הסביר שאמר: אתה בעצמך אמרת שההנהלה סרבה להוסיף לך משכורת מארבע עד שש ובנתיים עד מושך לך בעצמך את הכסף. הנתבע אמר כי לא עלה על דעתו להאשים את התובע כי הוא לוקח לעצמו כסף כראות עיניו.
התובע עמד על דעתו כי בנוגע ל - 2 הלירות, הוא מקבל אותן לחשבון מדעת ההנהלה וברשותה ואין בכך סוד.
השופטים מצאו כי בביטויים אגואיסט ודיקטטור אין לראות לפי מצב הדברים עלבון. בדברי הנתבע על שהוא מושך לעצמו את 2 הלירות אפשר לראות נטיה לפגוע בתובע כי חשב שהוא לוקח את 2 הלירות שלא ברשות ועל כל פנים, בשעת הדיבור יכול היה לשער שהדברים עלולים לפגוע בתובע.
לכן, החליטו השופטים, כי יש לחייב את הנתבע בכיסוי הוצאות המשפט בסך של 330 מיל.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

א"מ / פ-6938 / 615

מקור ארכיוני:

bottom of page