top of page

משפט שלום העברי

ביהמ"ש (ערכאה):

דיונית

שנה:

אין מספר

:מספר ההליך

סוג ההליך:

מקום שיפוט:

צד א':

שלמה בן יפת

צבי אפרתי

צד ב':

אוליצקי

משה ולירו

שופטים:

א.מ. בורוכוב

עו"ד/מיצג צד א':

עו"ד/מיצג צד ב':

שמות העדים:

אסתר נוטיא.

כבוד/עלבון

נושא:

תאור המקרה:

הנתבע, שהיה שר צבא טורקי, בא לקבל טיפול בבית החולים. התובע, שהיה השומר במקום, ביקש ממנו לא להיכנס. הנתבע כינה אותו במילים גסות ואף הכה אותו לטענתו.
הנתבע טוען כי לא הבין שהתובע הוא השומר במקום והתובע הוא זה שתפס בידו ואמר לו שהוא פרא אדם. הנתבע טען שהתובע שרט אותו ונשך אותו והוא רק התגונן. החלטת השופטים היתה שעל הנתבע לשלם פיצוי של לירה אחת לתובע, וקנס של חצי לירה למשפט השלום. בנוסף, היה עליו לכתוב מכתב ולבקש את סליחת הנהלת בית החולים על הפרעת הסדר והכאת השומר של בית החולים.

תוצאת ההליך:

שם מחבר וכותרת כתבה בעיתון:

אע"י ____ / 3988

מקור ארכיוני:

bottom of page